[A2k] CopyCamp 2014 conference - change of the date

Paweł Stankiewicz pawelstankiewicz at nowoczesnapolska.org.pl
Wed May 14 05:32:24 PDT 2014


Dear All,
We had to change dates of this year's edition of the CopyCamp
conference. The change is not big but still important.
The new dates are 6-7 November 2014.
The closing dates of open call for proposing drafts reminds the same, 
and it's 15th of June.

best wishes,

-- 
Paweł Stankiewicz
http://prawokultury.pl/

- - -
Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
tel./fax: +48 22 621 30 17
e-mail: fundacja at nowoczesnapolska.org.pl
www.nowoczesnapolska.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Sąd Rejestrowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000070056
NIP 952-18-77-087

More information about the A2k mailing list