[Ip-health] Weg met dure, inefficiënte patentensystemen

Jamie Love james.love at keionline.org
Tue Jan 10 09:48:24 PST 2012


This is in Dutch, from the Het Financieele Dagblad

http://fd.nl/economie-politiek/998179-1201/weg-met-dure-inefficinte-patentensystemen

Weg met dure, inefficiënte patentensystemen

James Love, Jan Keunen, Evert van Leeuwen en Gert-Jan van der
WiltMonday 09 January 2012, 00:00
Slechts één op de vijf bewoners van onze planeet heeft toegang tot
geneesmiddelen. Dat moet veranderen en een medisch prijzenfonds kan
daarbij helpen. Het vergroot de beschikbaarheid van medicijnen en
beteugelt tegelijkertijd de kosten.
Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is bekostiging het
probleem. Zeker bij dure patenten die gewoon terugverdiend moeten
worden. Denk aan de introductie van Hercepetine voor borstkanker of
Lucentis bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie in het oog, de meest
voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij senioren. Deze medicijnen
zijn een zegen voor patiënten, maar hoe kunnen ze doelmatig
gefinancierd worden?
De overheid heeft het monopolie van dure patenten voor nieuwe
geneesmiddelen nooit ter discussie gesteld. Waarschijnlijk omdat ze
ervan uitgaat dat research- en ontwikkelkosten terugverdiend moeten
worden en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen moet worden
gestimuleerd.
Minder innovatieve medicijnen
Een gevolg van het dure en inefficiënte patentsysteem is echter dat de
zorgkosten toenemen, zelfs als succesvolle nieuwe geneesmiddelen na
enkele jaren gigantische winsten hebben opgeleverd voor de
farmaceutische industrie. Bovendien leidt het patentsysteem tot steeds
minder innovatieve medicijnen, want een patent verloopt na zekere tijd
en daarna mag iedereen het namaken. Langetermijnresearch is daardoor
geen optie voor de farmaceutische industrie.
Al in de 19de eeuw hebben critici van het patentsysteem het voorstel
gedaan patenten te vervangen door een prijzenfonds waaruit gelden voor
innovatie bekostigd worden. De Amerikaanse econoom James Love is
expert op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en heeft het
idee van een medisch prijzenfonds gelanceerd.

Patenten bestaan niet meer
Het principe is simpel: patenten bestaan niet meer. Toekomstige
revenuen van patenten worden vervangen door beloningen uit een medisch
prijzenfonds voor het farmaceutische bedrijf dat een nieuw medicijn
ontwikkeld heeft. Hierdoor wordt de markt voor innovatie gescheiden
van die voor productie. Nieuwe geneesmiddelen kunnen meteen generiek
door alle producenten op de markt gebracht worden, met als gevolg dat
vele patiënten direct toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen.Steeds
meer wetenschappers en gezondheidseconomen omarmen het door Love
bedachte concept. Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz is een
uitgesproken voorstander en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft
vastomlijnde voorstellen om een medisch prijzenfonds op te richten
voor de bestrijding van tuberculose.
Medisch prijzenfonds
Bij het Amerikaanse Congres ligt een wetsvoorstel om het farmaceutisch
monopolie op anti-aidsmedicijnen te elimineren in ruil voor een
medisch prijzenfonds van $ 3 mrd voor de ontwikkeling van nieuwe
anti-aidsmedicijnen. Experts hebben berekend dat hiermee jaarlijks een
bezuiniging van $ 6 mrd voor de Amerikaanse markt mogelijk is. En als
alle Amerikaanse aidspatiënten toegang krijgen tot de nieuwste
anti-aidsmiddelen, daalt het risico op nieuwe infecties
navenant.Nederland kan starten met een medisch prijzenfonds voor
weesgeneesmiddelen (medicijnen voor zeldzame ziekten). Door bindende
afspraken tussen de overheid en de farmaceutische industrie kan
afgesproken worden om dure patentmonopolies te laten vervallen en de
ontwikkelkosten te betalen uit een medisch prijzenfonds. Hoe meer
Europese landen hieraan meedoen, hoe omvang­rijker het prijzenfonds en
hoe ­beter het eindresultaat.James Love is econoom in ­Washington DC;
Jan Keunen, Evert van Leeuwen & Gert-Jan van der Wilt zijn hoogleraren
UMC St. Radboud te Nijmegen.
-- 
James Love.  Knowledge Ecology International
http://www.keionline.org, +1.202.332.2670, US Mobile: +1.202.361.3040,
Geneva Mobile: +41.76.413.6584, efax: +1.888.245.3140.  Sometimes I am
using my MaxRoam number: +447937390810
twitter.com/jamie_love
More information about the Ip-health mailing list